zadanie nr 14

14. Rewitalizacja boiska przy byłej Szkole Podstawowej w Uniejowicach


Lokalizacja

Sołectwo Uniejowice- gmina Zagrodno.
Teren dawnego boiska szkolnego przy budynku szkoły nr 107 . Numer działki 293/2

Skrócony opis

Rewitalizacja boiska przy byłej Szkole Podstawowej w Uniejowicach

Opis zadania

Na terenie Uniejowic brak jest  miejsca do spotkań, integracji, sportu mieszkańców na świeżym powietrzu .
Celem zadania jest postawienie altany i grilla zewnętrznego dla zapewnienia mieszkańcom miejsca spotkań i rekreacji. Projekt dodatkowo zakłada odnowienie istniejących już  bramek do piłki nożnej i koszty do koszykówki na boisku, które zachęcą do gier zespołowych, a także zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń - "siłowni zewnętrznej" , które zapewnią aktywność ruchową.

Opis parametrów technicznych zadania

Zakup i montaż altany drewnianej z podłogą drewnianą.
Zakup i montaż grilla betonowego zewnętrznego.
Utwardzenie terenu wokół grilla.
Odmalowanie istniejących bramek do piłki nożnej i koszy do koszykówki.
Projekt siłowni zewnętrznej
Zakup i montaż sprzętu siłowni zewnętrznej .  

Beneficjenci

Dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy.
Wszyscy mieszkańcy Uniejowic i Gminy Zagrodno.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Grill betonowy + transport 2 860 zł
2Altana ogrodowa zewnętrzna z podłogą drewnianą 13 000 zł
3Utwardzenie terenu ( kostka brukowa 4m2) 1 400 zł
4Projekt siłowni 1 500 zł
5Zakup, transport i montaż urządzeń do ćwiczeń siłowych załącznik 315 800 zł
6Materiały: farby, szczotki druciane, pędzle, rękawice ochronne itp 400 zł
Łącznie: 34 960 zł