zadanie nr 21

21. Pojemnik na nakrętki "serce" przy Świetlicy w Grodźcu.


Lokalizacja

Gmina Zagrodno - sołectwo Grodziec. Przy świetlicy wiejskiej w Grodźcu

Skrócony opis

Pojemnik na nakrętki "serce" przy Świetlicy w Grodźcu.

Opis zadania

Pojemnik na nakrętki w kształcie serca ozdobi okolice i pomoże propagować ideę recyklingu oraz pomagania innym. W Polsce od lat prowadzone są zbiórki plastikowych nakrętek, które wymieniane w punktach recyklingowych na konkretne środki finansowe wspierają rozmaite cele charytatywne. Uświadamiają i promują podejście proekologiczne . Mieszkańcy są uświadomieni i zaangażowani w segregację - wspierajmy to. Projekt przewiduje umiejscowienie pojemnika na terenie miejscowości Grodziec. Ustawienie pojemnika w ogólnodostępnym miejscu . Da możliwość każdemu dołączyć się do akcji .

Opis parametrów technicznych zadania

Ażurowe pojemniki na plastikowe nakrętki w postaci lekkiej konstrukcji. Serce ( pojemnik) można spersonalizować , firma-zrobi serce o indywidualnych wymiarach.. Dodatkowo pojemnik można uzupełnić o logo firmy lub herb gminy.
Propozycja to: Pojemnik Duży Serce o wymiarach 135x145x51 cm , pojemność to ponad 100 kg nakrętek.

Beneficjenci

Dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup i transport pojemnika 2 200 zł
2Montaż 500 zł
Łącznie: 2 700 zł