zadanie nr 18

18. Siłownia w plenerze - Grodziec


Lokalizacja

Grodziec działka przy świetlic wiejskiej nr 567

Skrócony opis

Siłownia w plenerze - Grodziec

Opis zadania

Grodziec poza boiskiem do siatkówki nie posiada infrastruktury sportowej. Siłownia w plenerze umożliwi mieszkańcom realizacje sportowych pasji, pozwoli na aktywne spędzanie czasu. Będzie miejscem integracji i rekreacji dostępnym w dogodnym czasie dla każdego.

Opis parametrów technicznych zadania

Zadanie nie wymaga pozwolenia na budowę- wymagane zgłoszenie.
Bez ogrodzenia .
Nawierzchnia naturalna trawiasta
Zakup i montaż 5 przyrządów do ćwiczeń spełniających wymagane normy: podciąg, wiosło, biegacz, twister, wahadło + tablica informacyjna/regulamin .
W obrębie : ławka i kosz na odpady - zakup i montaż

Beneficjenci

Projekt dedykowany jest szerokiej , zróżnicowanej wiekowo grupy mieszkańców wsi Grodziec.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Projekt siłowni 1 500 zł
2Zakup przyrządów do ćwiczeń 16 600 zł
3Transport
4Montaż 1 120 zł
5Zakup i montaż : kosz na odpady 700 zł
Łącznie: 19 920 zł