zadanie nr 17

17. Zakup i montaż zewnętrznego defibrylatora na budynku przy Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu .


Lokalizacja

Grodziec  99a - budynek Remizy OSP . Instalacja zostanie zamontowana na zewnętrznej ścianie budynku Remizy tak aby była możliwość podłączenia syreny alarmowej.

Skrócony opis

Zakup i montaż zewnętrznego defibrylatora na budynku przy Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu .

Opis zadania

W obecnych czasach jesteśmy świadkami nieustanej walki o ludzkie zdrowie i życie. System zdrowotny jest w sytuacji krytycznej nie tylko ze względów sprzętowych , ale głównie braku odpowiedniego personelu medycznego. Każdy z Nas chciałby za wszelką cenę pomóc bliskim w sytuacji zagrożenia życia. Coraz częściej spotykamy się z sytuacją gdy oczekujemy na przyjazd czy to Zespołu Ratownictwa Medycznego, Policji czy też Straży Pożarnej zbyt długo. Nasi bliscy w szczególności Ci starsi powinni liczyć na naszą pomoc, a my powinniśmy potrafić im jej udzielić  na tyle ile będziemy mogli.
Stworzenie na terenie Gminy Zagrodno ogólnie dostępnego punktu do urządzeń typu Defibrylator ADE ( Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny) przy remizie strażackiej pozwoliłoby na znaczne zwiększenie bezpieczeństwa w naszym regionie. System taki oparty jest na automatycznym włączeniu syreny alarmowej co wiąże się z wezwaniem strażaków z danej OSP po wyciągnięciu ADE z szafki zabezpieczającej. Sprzęt medyczny analizujący rytm serca, wyłapujący nieprawidłowości w pracy serca podejmuje decyzje o konieczności defibrylacji, czyli impulsie elektrycznym przywracającym prawidłowy jego rytm, Jest bardzo prosty w obsłudze, ale niezastąpiony w takich przypadkach. Co najważniejsze nie ma możliwości złego użycia Defibrylatora AED.

Opis parametrów technicznych zadania

Parametry techniczne zgodnie z wszelkimi wymogami i specyfikacją danego zamówienia . Zostały przedstawione dokładnie w ofercie ( załącznik)

Beneficjenci

Zadanie zostanie zrealizowane dla całej społeczności lokalnej, zarówno mieszkańców jak i osób przebywających w naszej gminie w celach turystycznych. Ponieważ będzie to urządzenie ogólnie dostępne i przeznaczone do ratowania ludzkiego zdrowia i życia.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Defibrylator 4 300 zł
2Szafka na defibrylator 2 250 zł
3Zasilacz teleskopowy 200 zł
4Tablica informacyjna AED pod kapsułę 350 zł
5Elektrody uniwersalne 183,60 zł
6Montaż instalacji 2 000 zł
7+10% wynikających z ciągłej zmiany kosztów i produkcji 928,36 zł
Łącznie: 10 211,96 zł