zadanie nr 15

15. Zagospodarowanie terenu przy SP Zagrodno 181A


Lokalizacja

Teren przy SP im. Jana Pawła II. Adres: Zagrodno 181A. Działki nr 777/55  oraz 777/57

Skrócony opis

Zagospodarowanie terenu przy SP Zagrodno 181A

Opis zadania

Obecnie przy szkole istnieje duży niezagospodarowany plac należący do gminy, na którym od lat planowano utworzenie dużego kompleksu dla dzieci . Niestety wymagane do tego celu środki przewyższają możliwość sfinansowania tego projektu przez gminę w całości jednorazowo. Dlatego pieniądze z funduszu obywatelskiego chcemy przeznaczyć na przygotowanie tego terenu , jego rewitalizacje, zagospodarowanie z myślą o przyszłych inwestycjach.

Opis parametrów technicznych zadania

Uprzątnięcie i przygotowanie terenu . Rewitalizacja obecnie zaniedbanego nawierzchni trawiastej . Nasadzenie roślinności. Zakup i montaż elementów małej architektury: kosze, ławki oraz stojak na rowery.

Beneficjenci

Mieszkańcy gminy, dzieci, uczniowie szkoły i nie tylko.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Uprzątnięcie terenu, przygotowanie nawierzchni trawiastej 4 000 zł
2Nasadzenia krzewów, kwiatów, drzewek ozdobnych itd 10 430 zł
3Zakup i montaż : Ławka Lux 2 szt 2 540 zł
4Zakup i montaż : Kosz na odpady 700 zł
5Zakup i montaż : stojak rowerowy 330 zł
Łącznie: 18 000 zł