zadanie nr 13

13. Kompleks rekreacyjno-sportowy w Olszanicy


Lokalizacja

Olszanica działka nr 767/12 , na której obecnie znajdują się dwa boiska sportowe z nawierzchnią trawiastą .

Skrócony opis

Kompleks rekreacyjno-sportowy w Olszanicy

Opis zadania

Teren obecnie jest niezagospodarowany. Ogrodzony i znajduje się na działce wraz z dwoma boiskami sportowymi. W okolicy nie ma takiego miejsc , które wspomagałoby integracje mieszkańców. Dodatkowym atutem jest poszerzenie formy aktywności fizycznej mieszkańców  poprzez montaż toru przeszkód.

Opis parametrów technicznych zadania

Niwelacja terenu wraz z utwardzeniem żwirem miejsca pod ścieżkę, altanę oraz murowany grill.
Wysypanie części terenu piaskiem pod tor przeszkód. oraz placu do gier plażowych.
Zakup i Montaż grilla i altanki.
Zakup i Montaż:  linarium, równoważni oraz przejścia linowego z podestami. Tzw. "Tor przeszkód"

Beneficjenci

Dla wszystkich mieszkańców Olszanicy- teren ogólnodostępny

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Niwelacja terenu, utwardzenie miejsc pod ścieżkę , altankę, siew trawy, zakup i wyspanie piasku 9 500 zł
2Zakup i montaż : Altana drewniana 4x4 5 000 zł
3Zakup i montaż : Grill betonowy 3 000 zł
4Zakup i montaż urządzeń: Linarium, równoważnia, przejście linowe z podestami 17 000 zł
5Zakup i transport mebli drewnianych ( dwie ławy oraz stół biesiadny) 2 500 zł
Łącznie: 37 000 zł