zadanie nr 10

10. Plac zabaw w Brochocinie przy świetlicy wiejskiej


Lokalizacja

Przy świetlicy wiejskiej w Brochocinie, na terenie gminnym, obok obecnej siłowni zewnętrznej. Adres: Brochocin 26A działka nr 134 przy siłowni.  

Skrócony opis

Plac zabaw w Brochocinie przy świetlicy wiejskiej

Opis zadania

W obecnej chwili jedynym placem zabaw w Brochocinie jest plac na terenie i przy Szkole podstawowej. Dostęp do niego jest ograniczony.
Na wskazanym w propozycji terenie , którego właścicielem jest Gmina ( teren przy świetlicy wiejskiej w Brochocinie) są odpowiednie warunki aby stworzyć nowy, większy i ogólnodostępny plac zabaw dla mieszkańców,
Celem zadania jest rozbudowanie istniejącej już strefy sportu i rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Brochocinie.

Opis parametrów technicznych zadania

Obecnie teren jest w stanie dobrym, jest wstępnie przygotowany pod realizacje tego typu inwestycji. Nie wymaga prac budowlanych czy też prac ziemnych i ukształtowania terenu.
Nawierzchnia naturalna trawiasta jest w stanie dobrym.
Zadanie do realizacji wymaga tylko projektu, zakupu i montażu urządzeń dla dzieci

Beneficjenci

Wszyscy mieszkańcy sołectwa i gminy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Projekt placu zabaw 1 500 zł
2Zakup i montaż urządzeń : Bujak na sprężynie 2 300 zł
3Zakup i montaż urządzeń: Karuzela Krzyżowa z kierownicą 5 950 zł
4Zakup i montaż urządzeń: Huśtawka " ważka" podwójna 2 650 zł
5Zakup i montaż urządzeń: Huśtawka bocianie gniazdo 7 450 zł
Łącznie: 19 850 zł