zadanie nr 9

9. Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Łukaszowie


Lokalizacja

Łukaszów, działka nr 141/3 za budynkiem świetlicy wiejskiej.

Skrócony opis

Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Łukaszowie

Opis zadania

Teren obecnie jest już częściowo ogrodzony , jest potrzeba ogrodzenia tylnej części działki .

Opis parametrów technicznych zadania

Montaż słupów ogrodzeniowych oraz siatki

Beneficjenci

Sołectwo Łukaszów -gmina Zagrodno.  Poprawa bezpieczeństwa na terenie przy świetlicy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup materiałów7 499,90 zł
2Transport+ montaż 2 500 zł
Łącznie: 9 999,90 zł