zadanie nr 8

8. Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Modlikowicach


Lokalizacja

Sołectwo Modlikowice działka nr 229 obręb Modlikowice, teren przy świetlicy wiejskiej w Modlikowicach adres- Modlikowice 49

Skrócony opis

Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Modlikowicach

Opis zadania

W Modlikowicach brak jest urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Budowa siłowni przyczyni się do aktywnego spędzania czasu oraz integracji wśród mieszkańców wsi. Rozwój ruchowy, poprawa kondycji to nie tylko zabawa, ale przede wszystkim prmowanie zdrowego trybu życia. Realizacja zadania pozwoli również na poprawę wyglądu oraz estetyki naszego sołectwa.

Opis parametrów technicznych zadania

Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń siłowni zewnętrznych - 4 szt.

Beneficjenci

Zadanie będzie zrealizowane dla ogółu mieszkańców. Z siłowni będą mogli korzystać zarówno dzieci , młodzież, dorośli jak i seniorzy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup urządzenia : Orbitrek4 180 zł
2Zakup urządzenia: Biegacz 3 400 zł
3Zakup urządzenia: 2w 1 Twister +wahadło 4 180 zł
4Zakup urządzenia: Wyciskanie siedząc 4 410 zł
5Projekt zagospodarowania + montaż w/w elementów siłowni zewnętrznej 2 700 zł
Łącznie: 18 870 zł