zadanie nr 7

7. Siłownia zewnętrzna w Jadwisinie


Lokalizacja

Przy obecnym placu zabaw obok świetlicy wiejskiej . Adres: Jadwisin 19, nr działki 221/3

Skrócony opis

Siłownia zewnętrzna w Jadwisinie

Opis zadania

W Jadwisinie plac zabaw i świetlica są obecnie jedynymi miejscami do spędzanie wolnego czasu dla mieszkańców.
Na obecnym placu zabaw wszystkie zainstalowane urządzenia dedykowane są dla małych dzieci.
Celem utworzenia siłowni zewnętrznej  jest stworzenie nowego miejsca dla mieszkańców Jadwisina  do spędzania aktywnie wolnego czasu dedykowanego nie tylko dzieciom, ale i  młodzieży oraz dorosłym .

Opis parametrów technicznych zadania

Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń siłowych na świeżym powietrzu.

Beneficjenci

Wszyscy mieszkańcy Jadwisina.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Projekt zagospodarowania 500 zł
2Urządzenie: Orbitrek- zakup , transport, montaż 4 500 zł
3Urządzenie : Wiosło ODF/01-10 - zakup, transport, montaż 3 500 zł
4Bujak na sprężynie 1 500 zł
Łącznie: 10 000 zł