zadanie nr 5

5. Serce na nakrętki przy świetlicy wiejskiej - Radziechów


Lokalizacja

Sołectwo Radziechów - przy świetlicy wiejskiej, działka ewidencyjna nr 581

Skrócony opis

Zakup pojemnika serce na nakrętki wraz z montażem- Radziechów

Opis zadania

Postawienie pojemnika serce na nakrętki służącego do zbierania nakrętek plastikowych. Mieszkańcy mają zgromadzone nakrętki i chcieliby przekazywać je na potrzeby uzyskania dochodu na sprzęt rehabilitacyjny.

Opis parametrów technicznych zadania

- pojemnik metalowy, malowany proszkowo o stabilnej konstrukcji

Beneficjenci

Mieszkańcy sołectwa Radziechów, wszyscy mieszkańcy Gminy

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Pojemnik serce na nakrętki zakup i transport 2 200 zł
2Montaż pojemnika 500 zł
3+ ok 10% do całości realizacji wynikające z dynamiki rynku i wzrostu cen 300 zł
Łącznie: 3 000 zł