zadanie nr 6

6. Siłownia zewnętrzna/ na świeżym powietrzu w Radziechowie


Lokalizacja

Radziechów - dawne boisko do piłki nożnej przy Szkole. Działka nr 443/9

Skrócony opis

Siłownia zewnętrzna/ na świeżym powietrzu w Radziechowie

Opis zadania

Projekt zakłada zagospodarowanie teren dawnego boiska do piłki nożnej przy Szkole w Radziechowie na siłownie zewnętrzną. Teren ten nie jest użytkowany, ponieważ jego stan wizualny jest zły. Głównym celem projektu jest zachęcenie mieszkańców do aktywnego spędzania czasu na zewnątrz oraz poprawa stanu wizualnego zaniedbanego terenu.

Opis parametrów technicznych zadania

Utworzenie projektu zagospodarowania.
Uprzątniecie terenu.
Przygotowanie terenu pod  montaż urządzenia do ćwiczeń.
Zakup urządzeń do ćwiczeń siłowych  i montaż urządzeń  przez producenta.

Beneficjenci

Dla wszystkich mieszkańców chcących skorzystać z urządzeń.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Urządzenie : Wyciskanie siedząc+słup+wyciąg górny5 857,23 zł
2Wioślarz3 083,64 zł
3Urządzenie Twister+ słup+wahadło3 008,10 zł
4Urządzenie biegacz 3 202,33 zł
5Drabinka +słup2 293,95 zł
6Tablica z regulaminem 676,50 zł
7Projekt 1 500 zł
8 Przygotowanie terenu1 378 zł
Łącznie: 20 999,75 zł