zadanie nr 4

4. Imprezy rodzinne oraz warsztaty tematyczne w Radziechowie.


Lokalizacja

Imprezy integracyjne oraz warsztaty tematyczne dla mieszkańców odbywać się będą na terenie i obrębie budynku świetlicy Wiejskiej w Radziechowie .  Działka Gminna nr 581

Skrócony opis

Imprezy rodzinne oraz warsztaty tematyczne w Radziechowie.

Opis zadania

Obecnie ze środków gminnych oraz funduszu sołeckiego realizowana jest tylko jedna impreza w roku tj. Dożynki wiejskie
Celem zadania jest pozyskanie środków niezbędnych do organizacji innych imprez rodzinnych czy warsztatów skierowanych dla wszystkich mieszkańców gminy na terenie Radziechowa.

Opis parametrów technicznych zadania

Organizacja imprez w roku 2022  w Radziechowie np. Dzień Dziecka, wakacyjna impreza rodzinna, warsztatów tematycznych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym.
Wynajem: Oprawy muzycznej, cateringu, atrakcji i animatorów na czas zaplanowanych  imprez.
Zakup jednorazowych naczyń na potrzeby mieszkańców podczas imprez plenerowych.
Zakup materiałów plastycznych, technicznych itp niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów.

Beneficjenci

Wszyscy mieszkańcy  bez względu na wiek.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Catering 8 000 zł
2Oprawa muzyczna 2 000 zł
3Warsztaty tematyczne - organizacja, zakup materiałów 3 000 zł
4Atrakcje dla dzieci na czas imprez - animatorzy, materiały, wynajem zjeżdżalni dmuchanych 4 150 zł
5Zakup jednorazowych naczyń 350 zł
Łącznie: 17 500 zł