zadanie nr 3

3. Skwer Przy GOZ Zagrodno - nowa strefa rekreacji i zabawy


Lokalizacja

Skwer przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Zagrodnie. Działka nr 627 i 605

Skrócony opis

Skwer Przy GOZ Zagrodno - nowa strefa rekreacji i zabawy

Opis zadania

Zadanie ma na celu poprawę komfortu użytkowników skweru na obecnie zagospodarowanym terenie. Celem zadania jest : montaż wiaty z zadaszeniem oraz urządzeń małej architektury i gier terenowych.  Projekt zakłada  także  zakup i montaż wielofunkcyjnych elementów zabawowych dla dzieci i młodzieży które uatrakcyjnią przestrzeń publiczną przy Gminnym Ośrodku Zdrowia z Zagrodnie .

Opis parametrów technicznych zadania

Wykonanie projektu zagospodarowania terenu.
Zakup altany drewnianej ( wiaty) sześciokątnej  i jej montaż w centralnym punkcie obecnie utwardzonego kostką skweru.
Zakup i montaż gry plenerowej "kółko i krzyżyk", równoważni S, tablicy edukacyjnej "labirynt", sześciokąta wielofunkcyjnego dla dzieci i młodzieży  oraz tablicy informacyjnej z regulaminem.

Beneficjenci

Wszyscy mieszkańcy gminy Zagrodno.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Altana sześciokątna średnica 5.0 m15 000 zł
2Tablica informacyjna z regulaminem630 zł
3Gra plenerowa " kółko i krzyżyk" 2 100 zł
4Równoważnia S, Sześciokąt wielofunkcyjny 260, Tablica edukacyjna "labirynt" 17 600 zł
5Projekt zagospodarowania terenu oraz koszty montażu urządzeń 3 500 zł
Łącznie: 38 830 zł