zadanie nr 2

2. Remont sanitariatów męskich sali wiejskiej w Zagrodnie


Lokalizacja

Sala wiejska w Zagrodnie- adres Zagrodno 165

Skrócony opis

Remont sanitariatów ( części męskiej)  w sali wiejskiej w Zagrodnie

Opis zadania

W chwili obecnej sanitariaty nie spełniają podstawowych standardów i wymagają remontu . Wymiany wymagają rury kanalizacyjne oraz pozostała infrastruktura. Remont pozwoli na podniesienie standardów użytkowych sanitariatów , które służą użytkownikom obiektu.

Opis parametrów technicznych zadania

Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, wyburzenie ścian działowych, skucie starej glazury, wywóz gruzy, wyrównanie ścian i posadzek .
Położenie nowej glazury, montaż kabin i płyt MDF.  Biały montaż , montaż nowego oświetlenia i malowanie oraz szpachlowanie ścian i sufitu.

Beneficjenci

Obiekt sali wiejskiej jest wykorzystywany przez wszystkie grupy wiekowe mieszkańców sołectwa Zagrodno wieś. Organizowane tam spotkania dotyczą : zebrań wiejskich oraz z przedstawicielami UG , spotkania okolicznościowe np. Dzień Kobiet, Dzień dziecka, Dożynki i wiele innych z udziałem mieszkańców sołectwa.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Skuwanie glazury, równanie ścian + materiał. 13 300 zł
2Wymiana instalacji instalacja wodno- kanalizacyjnej + materiał 4 400 zł
3Montaż kabin, płyt MDF + materiał (2szt kabin)7 400 zł
4Ułożenie glazury + materiał 6 600 zł
5wywóz gruzu 700 zł
6Szpachlowanie, malowanie ścian i sufitu + materiał 4 000 zł
7Biały montaż + materiały ( 2szt sedes, 2szt umywalki, 2 szt baterie) 4 100 zł
8Wymiana instalacji9 elektrycznej oraz wymiana oświetlenia + materiał 1 500 zł
Łącznie: 42 000 zł