zadanie nr 1

1. Zakup nowych krzeseł na salę wiejską w Wojciechowie


Lokalizacja

Świetlica wiejska w Wojciechowie - adres Wojciechów 47A

Skrócony opis

Zakup nowych krzeseł na salę wiejską w Wojciechowie

Opis zadania

Obecne krzesła są stare, zniszczone, nieestetyczne i wymagają wymiany.

Opis parametrów technicznych zadania

Zakup i transport nowych krzeseł od producenta w ilości 90 sztuk.  

Beneficjenci

Wszyscy mieszkańcy sołectwa oraz gminy, którzy korzystają ze świetlicy .  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1krzesło bankietowe x 90 sztuk 12 719,43 zł
2koszty transportu553,50 zł
Łącznie: 13 272,93 zł