zadanie nr 19

19. Sygnalizator nadmiernej prędkości


Lokalizacja

Punkt, przy świetlicy wiejskiej, przystanku autobusowym i przy placu zabaw dla dzieci.

Skrócony opis

Sygnalizator nadmiernej prędkości przy świetlicy w Grodźcu

Opis zadania

Projekt zakłada budowę (postawienie) sygnalizatora elektronicznego z tablicą wyświetlającą prędkość poruszającego się pojazdu. Gdy prędkość będzie zbyt duża (w stosunku do istniejącego ograniczenia) sygnalizator wyświetli ostrzeżenie i prośbę o zmniejszenie prędkości, natomiast gdy prędkość będzie właściwa, sygnalizator wyświetli podziękowanie. Taki sygnalizator, umieszczony w pobliżu świetlicy wiejskiej, straży pożarnej, placu zabaw dla dzieci i przystanku autobusowego powinien znacznie poprawić bezpieczeństwo w tym punkcie.

Opis parametrów technicznych zadania

Zakup tablicy LCD, zamontowanej na słupie montażowym. Tablica zasilana niezależnym ogniwem fotowoltaicznym. Zakup, transport i montaż w cenie produktu.

Beneficjenci

Wszyscy mieszkańcy Grodźca.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup radaru wraz z transportem i montażem12 669 zł